Anak syarikat Scientex cadang beli tanah di Selangor dengan nilai RM123.28 juta

© Scientex Berhad. 196801000264 (7867-P).
All rights reserved.