Subsidiari Scientex beli tanah bernilai RM185 juta di Johor

© Scientex Berhad. 196801000264 (7867-P).
All rights reserved.