Scientex tawar pengambilan 42.41 peratus pegangan dalam Daibochi