Pendapatan Scientex 2020 naik 16.9 peratus kepada RM390.1 juta

© Scientex Berhad. 196801000264 (7867-P).
All rights reserved.