Keuntungan bersih suku kedua Scientex meningkat kepada RM73.7 juta