Keuntungan bersih suku kedua Scientex meningkat kepada RM73.7 juta

© Scientex Berhad. 196801000264 (7867-P).
All rights reserved.